Satellite – Radar Romania

Latest Romania Imagery. Current Satellite/Radar

Radar Romania. Follow our Satellite page for Romania here Satellite – Radar Romania 

Pentru a vedea hartile cat mai bine va rugam folositi modul Landscape la accesarea site-ului cu telefonul mobil. Folositi in cazul variantei mobile 2 degete pe ecran concomitent pentru a muta harta in zona dorita sau a face zoom.

Romania Cloud Cover
Latest satellite image
Satellite - Radar Romania
Latest animated satellite view (auto-updating on refresh)

Satellite - Radar Romania

Static infrared view Romania(latest image)

Satellite - Radar Romania

Animated infrared view Romania (auto-updating on refresh)

Satellite - Radar Romania

Radar/Rainfall Romania latest static image

Satellite – Radar Romania

Romania Radar/Rainfall animated (auto-updating on refresh). Radar Romania

Satellite - Radar Romania

National Radar ANM

Credit Sat24.com

The user assumes the entire risk related to its use of this data. 
www.stirimeteo.com is providing this data “as is”.
www.stirimeteo.com disclaims any and all warranties, whether express or implied, including (without limitation) any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. 
In no event will stirimeteo.com be liable to you or to any third party for any direct, indirect, incidental, consequential, special or exemplary damages or lost profit resulting from any use or misuse of this data.
Utilizatorul îsi asumă întregul risc legat de utilizarea acestor date.
www.stirimeteo.com furnizeaza aceste date “ca atare”.
 www.stirimeteo.com declina orice fel de garantii, fie explicite sau implicite, incluzând (fără a se limita) orice garantii implicite de vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop.
În nici un caz stirimeteo.com nu poate sa fie raspunzator catre tine sau la orice terta parte pentru orice daune directe, indirecte sau profit pierdut rezultat din utilizarea sau utilizarea abuzivă a acestor date.