Weather warnings Europe – today and tomorrow – All European Countries

Weather warnings Europe - today and tomorrow - All European Countries

Weather warnings today and tomorrow on European countries.
 

Europe Today (Astazi)
map

Europe Tomorrow (Maine)
map

Romania weather warning today

map

Germany weather warning today

map

UK weather warning today

map

Ireland weather warning today

map

France weather warning today

map

Italy weather warning today

map

Spain weather warning today

map

Greece weather warning today

map

Austria weather warning today

map

Hungary weather warning today

map

Poland weather warning today

map

Norway weather warning today

map

Sweden weather warning today

map

Finland weather warning today

map

Denmark weather warning today

map

Holland weather warning today

map

Belgium weather warning today

map

Portugal weather warning today

map

Czechia weather warning today

map

Moldavia weather warning today

map

Bulgaria weather warning today

map

Switzerland weather warning today

map

Slovenia weather warning today

map

Slovakia weather warning today

map

Serbia weather warning today

map

Croatia weather warning today

map

Bosnia - Herzegovina weather warning today

map

Montenegro weather warning today

map

Iceland weather warning today

map

Estonia weather warning today

map

Latvia weather warning today

map

Lithuania weather warning today

map

Romania weather warning tomorrow

map

Germany weather warning tomorrow

map

UK weather warning tomorrow

map

Ireland weather warning tomorrow

map

France weather warning tomorrow

map

Italy weather warning tomorrow

map

Spain weather warning tomorrow

map

Greece weather warning tomorrow

map

Austria weather warning tomorrow

map

Hungary weather warning tomorrow

map

Poland weather warning tomorrow

map

Norway weather warning tomorrow

map

Sweden weather warning tomorrow

map

Finland weather warning tomorrow

map

Denmark weather warning tomorrow

map

Holland weather warning tomorrow

map

Belgium weather warning tomorrow

map

Portugal weather warning tomorrow

map

Czechia weather warning tomorrow

map

Moldavia weather warning tomorrow

map

Bulgaria weather warning tomorrow

map

Switzerland weather warning tomorrow

map

Slovenia weather warning tomorrow

map

Slovakia weather warning tomorrow

map

Serbia weather warning tomorrow

map

Croatia weather warning tomorrow

map

Bosnia - Herzegovina warning tomorrow

map

Montenegro weather warning tomorrow

map

Iceland weather warning tomorrow

map

Estonia weather warning tomorrow

map

Latvia weather warning tomorrow

map

Lithuania weather warning tomorrow

map

wf_00 White
Missing, insufficient, outdated or suspicious data.
wf_10 Green No particular awareness of the weather is required.
wf_20 Yellow
The weather is potentially dangerous. The weather phenomena that have been forecast are not unusual. Please be attentive if you intend to practice activities exposed to meteorological risks. Keep informed about the expected meteorological conditions. Do not take any avoidable risk.
wf_30 Orange
The weather is dangerous. Unusual meteorological phenomena have been forecast. Damage and casualties are likely to happen. Be very vigilant and keep regularly informed about the detailed expected meteorological conditions. Please be aware of the risks that might be unavoidable. Follow any advice given by your authorities.
wf_40 Red

The weather is very dangerous. Exceptionally intense meteorological phenomena have been forecast. Major damage and accidents are likely, in many cases with threat to life and limb, over a wide area. Keep frequently informed about detailed expected meteorological conditions and risks.

Follow orders and any advice given by your authorities under all circumstances. Please be prepared for extraordinary measures.

Awarness-type

wf_00 Alb
Date lipsă, insuficiente, Missing, insufficient, învechite sau indoielnice.
wf_10 Verde
Nu este necesară o alertă particulara de vreme.
wf_20 Galben
Vremea este potenţial periculoasă. Fenomenele meteo care au fost prognozate nu sunt neobişnuite dar fiţi atenţi dacă intenţionaţi să practicaţi activităţi expuse unor riscuri meteorological. Fiţi informaţi despre condiţiile meteorologice aşteptate. Nu vă expuneţi unor riscuri ce pot fi evitate.
wf_30 Oranj/Portocaliu
Vremea este periculoasă. Au fost prognozate fenomene meteorologice neobişnuite. Pagube sau victime sunt probabile. Fiţi foarte vigilenţi si informaţi-va regulat şi în detaliu asupra condiţiilor meteorologice aşteptate. Fiţi atenţi la riscurile ce pot fi inevitabile. Urmaţi orice indicaţie dată de către autoritaţi.
wf_40 Roşu
Vremea este foarte periculoasă. Fenomene meteorologice de o intensitate excepţională sunt prognozate. Sunt posibile daune majore şi accidente, adesea pe regiuni extinse, în multe cazuri fiind ameninţate vieţile oamenilor şi bunurile materiale. Informaţi-va frecvent şi în detaliu asupra condiţiilor meteorologice aşteptate şi a riscurilor corespunzatoare. În toate situaţiile, urmaţi ordinele şi orice indicaţie dată de către autorităţile. fFţi pregătiţi pentru măsuri excepţionale.

Credit: meteoalarm.eu

The user assumes the entire risk related to its use of this data.
www.stirimeteo.com is providing this data "as is".
www.stirimeteo.com disclaims any and all warranties, whether express or implied. It includ (without limitation) any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.
In no event will stirimeteo.com be liable to you or to any third party for any direct, indirect, incidental, consequential, special or exemplary damages or lost profit resulting from any use or misuse of this data.
Utilizatorul îsi asumă întregul risc legat de utilizarea acestor date.
www.stirimeteo.com furnizeaza aceste date "ca atare”.
 www.stirimeteo.com declina orice fel de garantii, fie explicite sau implicite. Se includ (fără a se limita) si orice garantii implicite de vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop.
În nici un caz stirimeteo.com nu poate sa fie raspunzator catre tine sau la orice terta parte pentru orice daune directe, indirecte sau profit pierdut rezultat din utilizarea sau utilizarea abuzivă a acestor date.